Themagroep Klimaatadaptatie - voorheen Themagroep DHZ-ZON, voor Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)


Uitdaging DHZ en ZON: slag naar uitvoering
De contouren voor het realiseren van een klimaatbestendig Nederland, ook op de hoge zandgronden, zijn duidelijk. De bereidheid van partijen om hieraan te trekken en ondertussen ook zoveel mogelijk andere doelstellingen te realiseren is groot. De slag maken naar de uitvoering, dat is nu de grote uitdaging!

Vereniging WaterForce
WaterForce is de vereniging van zelfstandigen in de water-wereld. WaterForce-leden zijn professionals (HBO-WO) voor wie water de kernkracht is, en die binnen dit werkveld heel verschillende capaciteiten en ervaringen hebben. Diepgaande vakspecialisten (zoals GIS, waterkwaliteit, hydrologie en ecologie), doorgewinterde projectleiders en procesmanagers, maar ook strategen, trainers en communicatiedeskundigen.

De vereniging is opgezet om de samenwerking tussen zelfstandigen te bevorderen. Daarnaast doet de vereniging van alles om het voor opdrachtgevers makkelijker te maken de weg te vinden naar goede tijdelijke medewerkers, en naar het juiste team van specialisten voor een klus.

WaterForce groep voor DHZ-ZON
Leden van WaterForce helpen u graag DHZ en ZON tot een succes te maken. Sterker nog, sommigen doen dat nu al! Wij denken dat onze leden toegevoegde waarde hebben door hun ervaring met het:

  • begeleiden van projecten en processen
  • houden van het overzicht
  • ontwikkelen, inzetten en overdragen van kennis die nodig is om betrokkenen voldoende basis te geven voor hun keuzes
  • maken van de vertaalslag van doelstellingen naar de uitvoeringsfase
  • verbinden van stakeholders en het begeleiden van de communicatie zodat alle betrokkenen aan dezelfde doelen werken
  • organiseren van workshops en creatieve sessies
  • creatief meedenken bij de uitwerking van prille ideeën tot concrete projecten
  • vinden van meekoppelkansen voor onder andere Kader-richtlijn Water (KRW), Deltaprogramma Agrarisch Water (DAW) en de Klimaat Actieve Stad
  • bekijken van uw projecten met een frisse blik, gebaseerd op onze ervaring in verschillende delen van Nederland en in het buitenland

Leden stellen zich voor
In de flyer stellen WaterForce-leden met DHZ en ZON deskundigheid zich aan u voor: stuk voor stuk zelfstandig professionals die u graag helpen om uw werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ze geven antwoord op de vraag: “Wat zou jij willen doen om het DHZ en ZON tot een succes te maken?”. Door op een naam te klikken wordt u doorverwezen naar een profielpagina met de contactgegevens.

WaterDenkTank tegoedbon
WaterForce biedt (potentiële) klanten een brainstormsessie aan door een ‘WaterDenktank’ van WaterForce-leden. Daarin wordt een onderwerp/probleem naar keuze centraal gesteld. Een groep van 2-5 WaterForce-leden zetten hun kennis en tijd in om het probleem een stap helderder te krijgen. Achterliggend doel is om het creatief te bekijken en zo mogelijk te concretiseren tot een opdracht / project. Het biedt opdrachtgevers de kans om kennis te maken met zelfstandigen uit de watersector. Daarnaast is het voor WaterForce leden een mogelijkheid om op een actieve manier kennis te maken met nieuwe werkgevers.

Contact WaterForce groep DHZ-ZON, vacant.

Download:

Go To Top