In de Themagroep Industriewater hebben een aantal zp-ers met ruime ervaring in de industrie de krachten gebundeld en zijn in overleg beschikbaar.

TGI Demiwater bereidingTGI Zeer grote industriële afvalwaterzuivering olieraffinaderijTGI Proceswater bereiding

Achtergrond
Binnen de industrie (Chemie, Food&Feed, Metaal, Agro, Papier, Textiel, Olie&Gas) neemt water en energie een belangrijke plaats in. Veel activiteiten op dit gebied worden geoutsourcet, met name aan grote gespecialiseerde bedrijven. Toch blijft de behoefte aan snelle inzet van onafhankelijke adviseurs, engineers bestaan. Opdrachtgevers geven steeds vaker aan graag te werken met zelfstandige professionals (zp-ers). De specifieke kennis, de inhoudelijke drive, oplossing gerichtheid en flexibiliteit worden gewaardeerd. Ook spelen de lagere overheadkosten (die in het tarief worden doorberekend) bij rechtstreekse inhuur een rol. Zij ondervinden soms ook belemmeringen bij het benaderen en inschakelen van zelfstandige waterprofessionals. Want hoe vind je een goede zelfstandige waterprofessional? Hoe weet je als opdrachtgever wat voor vlees je in de kuip hebt? En hoe kan de watersector de zelfstandige waterprofessionals als groep benaderen? Hiervoor biedt WaterForce de oplossing.

WaterForce voor zelfstandige waterprofessionals met industriewater expertise
Steeds meer waterprofessionals werken zelfstandig. Er is een groeiend besef en inzicht dat zelfstandigheid meer kan bieden: kracht en inspiratie door eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid in kennis en advies, flexibiliteit en wendbaarheid en vrij van bedrijfsbelang kunnen opereren. WaterForce, de pool van zelfstandigen in de watersector, laat zien dat zelfstandige waterprofessionals samen sterker en vindingrijker zijn. Ook voor de industrie sector. De WaterForce Themagroep Industriewater biedt zowel zelfstandige waterprofessionals, als de industrie- en watersector, de mogelijkheid om de voordelen van zp-ers optimaal te benutten, en tegelijkertijd grip te krijgen op mogelijke nadelen en risico’s.

ZP-ers in de Themagroep Industriewater hebben ervaring in o.a. procestechnologie, projectmanagement, risico analyse en industriële waterbehandeling. Meer weten? zoek op expertises in de WaterForce Profielendatabase, of neem contact op met de Themagroep-coördinator via onderstaand mailadres.

  • Op zoek naar een zelfstandig waterprofessional voor een advies of project in de industrie?
  • Of ben je zelf een zp-er met industriewater expertise?

Neem contact op met Themagroep Industriewater, contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download:

 TGI Zware metalen afscheiding industrieTGI HVC Dordrechtawz raffinaderij z amerika ms

Go To Top