Als lid van WaterForce kun je je aansluiten bij het NWW Broodfonds, de alternatieve AOV voorziening.

logo nww broodfondsWat is een Broodfonds?
Een Broodfonds is een groep van 20-50 personen, georganiseerd als ‘schenkkring’, die fungeert als alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZP-ers en consultants. Het principe van deze schenkkring is dat een deelnemer bij langdurige ziekte een maandelijks bedrag geschonken krijgt van de overige deelnemers. Je betaalt geen premie, maar je stort een inleg op een eigen (geblokkeerde) rekening. Die rekeningen samen vormen een vangnet voor als iemand ziek wordt.

NIEUWS EN AGENDA

di 24 aug 2021 | Ledenbijeenkomst in de Kargadoor, Utrecht.
Alexander Mueller, destijds mede-oprichter, heeft afscheid genomen als penningmeester en is opgevolgd door Rikje van de Weerd. Zie ook de Waterforce Nieuwsbrief (juni 2021) met een artikel over de kracht van de Broodfondsen nav een onderzoek door socioloog Eva Vriens.

jan 2021 | Ledenbijeenkomst online via Zoom, op woensdagavond 20 januari 2021. Het Broodfonds heeft inmiddels 44 deelnemers. Aiso Vos heeft afscheid genomen van het bestuur en is als secretaris opgevolgd door Berend ten Brinke - lees verder

mrt 2020 | Broodfonds en corona
Het Broodfonds is een buffer in geval van ziekte, ook bij corona. Maar het broodfonds is geen vangnet voor wegvallende inkomsten als gevolg van minder opdrachten door de coronacrisis. Daarvoor kunnen zzp-ers gebruikmaken van de regeling van de overheid. - Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

dec 2019 | Ledenbijeenkomst met aansluitend netwerkavond Regionaal Waterbeheer - lees verder
We zijn de grens van 40 deelnemers gepasseerd en zijn nu ook lid geworden van de BroodfondsAlliantie, de koepel die als 'broodfonds van alle broodfondsen' als achtervang kan fungeren. We willen gaag doorgroeien naar 45 deelnemers, zodat we een buffer hebben als er leden stoppen.

juli 2019 | Ledenbijeenkomst met aansluitend een gezamenlijke maaltijd en een lezing door de Ruimtescheppers - lees verder

jan 2019 | Ledenbijeenkomst met aansluitend een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst met pitches door collega-netwerken WaterForce en coöperatie WaterFocus, de Ruimteschepper en Vereniging NEDWORC.

Belangstelling, meer weten? contact Berend ten Brinke, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (secretaris NWW Broodfonds) en lees de Flyer NWW Broodfonds

NWW Broodfonds Bestuur 2021-2022

 • Bert ten Brinke, voorzitter
 • Rikje van de Weerd, penningmeester
 • Berend ten Brinke, secretaris
 • Kees Kaffka, algemeen bestuurslid

Over het NWW Broodfonds - opgericht in juni 2014

 • NWW Broodfonds voor en door leden van Vereniging Nedworc, Vereniging WaterForce en Coöperatie WaterFocus. Ook Ruimteschepper consultants hebben zich bij het NWW Broodfonds aangesloten.
 • het NWW Broodfonds heeft nu 44 deelnemers (update aug 2021) en is tevens aangesloten bij de Broodfonds Alliantie
 • alle deelnemers zijn zelfstandig consultant
 • het broodfonds wordt begeleid door de BroodfondsMakers volgens hun beproefde concept
 • er zijn nu 620 broodfondsen met samen 28.000 deelnemers in 195 plaatsen (juni 2021), met nog meer broodfondsen in oprichting

Zie broodfonds.nl voor achtergrondinformatie en nieuws van de BroodfondsMakers.

Hoe werkt het Broodfonds?
Deelnemers leggen maandelijks geld in op een persoonlijke (geblokkeerde) rekening. Jouw inleg blijft van jezelf; aan het eind van het jaar krijg je je inleg terug als er teveel saldo op je rekening staat. Als een van de deelnemers ziek wordt, dan ontvangt hij/zij een schenking van de overige deelnemers. Regels van het Broodfonds NWW zijn oa:

 • de maximale schenkingsduur is 2 jaar
 • wachttijd bij ziekte is 1 maand
 • de inleg varieert van 32,50 tot 100 euro per maand
 • de bijbehorende schenking bij langdurige ziekte is 500 tot 2.000 euro per maand
 • tijdens een tijdelijk contract in loondienst is er de mogelijkheid om slapend lid te worden
 • in aanvulling kun je een AOV verzekering afsluiten die na 2 jaar uitbetaalt, met een premie die veel lager is dan de gangbare AOV premie
 • een broodfonds heeft 20 tot 50 deelnemers
 • zie ook de Flyer van het NWW Broodfonds

Belangstelling, meer weten?
Contact Berend ten Brinke, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (secretaris NWW Broodfonds)


 

Go To Top