avatar630 71382ff3372e4a7714cd6d0adf60bc3e

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
secretaris

Imke Leenen is secretaris sinds januari 2021. Imke is zelfstandige op het gebied van Water & Gezondheid, en is als projectleider en inhoudelijk deskundige betrokken bij een groot aantal waterkwaliteitsgerelateerde projecten en projecten waarin vooral mensen en gezondheid een grote rol spelen. Ze is gespecialiseerd in waterkwaliteit en microbiologische (ziekteverwekkers) aspecten van (zwem)water en stedelijk water. Momenteel is zij projectcoördinator ‘intensivering Nationale Rioolwatermonitor’ voor de (Unie van) Waterschappen op het gebied van Covid-19 en andere gezondheidsaspecten.

WaterForce is voor haar een belangenbehartiger voor de leden en een platform waar enthousiaste en gedreven waterprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en van elkaar leren om hun (vak)kennis een stap verder te brengen. Daar wil zij in de rol van secretaris graag aan bijdragen. Imke heeft in januari 2021 de secretarisrol overgenomen van Matty van Nierop.

avatar562 bc40d0693c703808158d403c00ccf904

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
penningmeester

Hein Bouwmeester is penningmeester sinds januari 2020. Hein is al sinds 2015 lid van de Vereniging WaterForce en wil graag helpen met het goed functioneren van het collectief. Data en cijfers zijn helemaal zijn ding, en daar past het penningmeesterschap prima bij.

Als fysisch geograaf weet hij een beetje van veel, en is vooral geïnteresseerd in de natuurlijke omgeving. Hij werkt als GIS analist voor overheden, ingenieursbureaus, onderzoekbreaus en andere ZZP-ers. Zijn specialisatie is GIS modelbouw, en dan met name waterstanden van rivieren berekenen die volgen op ingrepen in het rivierbed. Daarnaast ondersteunt hij het ruimtelijk aspect van landbouw in Afrika.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
algemeen bestuurslid

Peter Paul Verbrugge is waterbeheerder in hart en nieren. Opgeleid als hydroloog heeft hij als beleidsadviseur en procesmanager ruim 25 jaar ervaring in het opstellen en realiseren van integraal waterbeleid voor waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Hij heeft tal van beleidsplannen, waterhuishoudkundige (onderzoeks)projecten en plannen voor grote uitvoeringswerken opgesteld en is betrokken geweest bij diverse gebiedsplannen. Naast het opstellen van beleid, is hij zeer ervaren in het maken van de koppeling tussen beleid en uitvoering, en het organiseren van de uitvoering. Peter Paul besteedt daarbij bewust aandacht aan het goed benutten en uitwisselen van kennis. Hij maakt daarvoor gebruik van zijn advies- en coachvaardigheden.

Peter Paul heeft de functie van penningmeester per januari 2020 overgedragen aan Hein Bouwmeester, en blijft een nog bestuursperiode aan als algemeen bestuurslid met portefeuille strategie en ledenwerving.

avatar666 6921171107ef55568d446880c3b5ee42

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
algemeen bestuurslid

Mijn naam is Frank van Dien, ik woon sinds eind 2018 in Boxtel en sinds mensenheugenis ben ik zelfstandige en dat heeft in verschillende vormen altijd iets met het milieu te maken gehad.

De laatste 25 jaar is afvalwater zuiveren met behulp van helofytenfilters mijn lust en mijn leven. Dat is feitelijk een gekke markt waarin niet zo heel veel spelers zijn en ik  ben één van de mensen die zich hierin specialist mag noemen. De rode draad in mijn werk is ontwerpen en adviseren. Met mijn bedrijf ECOFYT bouw ik ook filters, in binnen- en buitenland en daartoe heb ik een klein clubje ZZP-ers om mij heen verzameld, want in je eentje bereik je niet zoveel.

Als bestuurslid van Waterforce wil ik meewerken aan het organiseren van bijeenkomsten waarin we kunnen sparren over water- en ZZP-gerelateerde onderwerpen en, ook voor mij zeker niet onbelangrijk, gezellig iets kunnen drinken en eten met elkaar. Daarnaast wil ik me richten op interne versterking van WaterForce.

avatar582 926c528e89e8a0993b4e425ceb4a1e6c

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
algemeen bestuurslid

Ingrid is bestuurslid sinds januari 2022

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
coördinator Themagroep GEO-ICT

Peter Hoefsloot werkt voor Nederlandse Provincies en Waterschappen, en voor internationale organisaties zoals het World Food Program, FAO en GIZ.

Peter coördineert de GEO-ICT groep van Waterforce. De geo-informatici binnen Waterforce komen regelmatig bijeen en vervullen samen opdrachten.

avatar589 425b501fcd4a760ffef2f1f3c5bd826b

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
coördinator Themagroep Industriewater

Michiel Schöller is een all-round enthousiaste lead/senior industriewaterzuivering technoloog, met 35 jaar ervaring in duurzaam ontwerp en optimalisatie van proces- en afvalwaterzuiveringen en slibverwerking, bij een veelheid van bedrijven.

Rol bij WaterForce: Coördinator Themagroep Industriewater, met focus op zowel de 'schoon' als de 'vuil' water kant.

Go To Top