Bestuur 2023-2024

ingrid

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
voorzitter

Ingrid is als zelfstandige werkzaam sinds 2016. Ze helpt vooral overheden met het ontwikkelen van beleid en projecten op het gebied van watersystemen en natuur. Zij werkt aan onderwerpen als bodemdaling, bodemenergie en de grondwaterheffing, onder andere als ecohydroloog voor de GGA in Brabant. In haar opdrachten zoekt ze naar de kern van de problematiek, door te luisteren naar betrokkenen en de zaken inhoudelijk op een rijtje te zetten. Van daaruit analyseert ze de knelpunten en kansen, en zet dat om naar heldere informatie waarop goede keuzes gebaseerd kunnen worden.

Ze ziet WaterForce als een soort collega’s waar je kennis en inzichten mee uitwisselt en ‘bedrijfsborrels’ en ‘afdelingsuitjes’ mee hebt. Het horen van elkaars verhalen stimuleert je in je eigen professionele ontwikkeling en verdiept/verbreedt je kennis. Ondanks dat de leden hele verschillende dingen doen kun je wel bij elkaar terecht als je vragen hebt of tegen dingen aanloopt, want we hebben ook veel gemeenschappelijk. Samen trainingen doen of activiteiten voorbereiden maakt dat je andere leden steeds beter leert kennen. Ingrid zit in het bestuur sinds 2022, en heeft na een jaar als algemeen bestuurslid, de rol van voorzitter overgenomen van Johan de Putter.

avatar630 71382ff3372e4a7714cd6d0adf60bc3e

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
secretaris

Imke Leenen is secretaris sinds januari 2021. Imke is zelfstandige op het gebied van Water & Gezondheid, en is als projectleider en inhoudelijk deskundige betrokken bij een groot aantal waterkwaliteitsgerelateerde projecten en projecten waarin vooral mensen en gezondheid een grote rol spelen. Ze is gespecialiseerd in waterkwaliteit en microbiologische (ziekteverwekkers) aspecten van (zwem)water en stedelijk water. Momenteel is zij projectcoördinator ‘intensivering Nationale Rioolwatermonitor’ voor de (Unie van) Waterschappen op het gebied van Covid-19 en andere gezondheidsaspecten.

WaterForce is voor haar een belangenbehartiger voor de leden en een platform waar enthousiaste en gedreven waterprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en van elkaar leren om hun (vak)kennis een stap verder te brengen. Daar wil zij in de rol van secretaris graag aan bijdragen. Imke heeft in januari 2021 de secretarisrol overgenomen van Matty van Nierop.

avatar561 99afefb2d4e50023054c8ceee6be146b

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
penningmeester

Harry Boukes is penningmeester sinds januari 2023, als opvolger van Hein Bouwmeester.

Harry is (onderbroken door zes jaar dienstverband) al sinds 1993 zelfstandig geohydroloog. Veel van zijn opdrachten hebben verband met drinkwaterwinningen en gaan dus over hydrologie op een schaalniveau van vierkante kilometers of groter. Behalve waterleidingbedrijven doen ook provincies regelmatig, en waterschappen soms een beroep op hem.

Harry begrijpt beleid en ‘processen’, maar zijn hart ligt bij de inhoud. Dat maakt hem ideaal als tussenpersoon tussen techneutische adviesbureaus en abstract denkende beleidsopdrachtgevers, om de vertaling te maken (in begrijpbaar Nederlands!) tussen wat de ene partij vraagt en de ander levert, en hoe getallen een boodschap overbrengen.

Als liefhebber van getallen leek het hem een goed plan om zich over de financiën van de Vereniging te ontfermen.

profile default

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
algemeen bestuurslid

Anja Derksen is algemeen bestuurslid sinds januari 2023, als opvolgster van Frank van Dien.

Anja is sinds 2009 zelfstandig adviseur microverontreinigingen in water onder de naam AD eco advies. Ze houdt zich vooral bezig met opkomende stoffen en de laatste tijd ook heel veel met PFAS. Haar aandachtsgebied is heel breed, van de vraag ‘Om welke stoffen gaat het?’ tot ‘Waar komen ze vandaan?’, ‘Hoe erg is dat?’ en ‘Wat kunnen we eraan doen?’. In haar werk beweegt ze zich continue op het raakvlak van chemie, ecologie, toxicologie en watertechnologie. Enthousiast wordt ze van het vertalen van nieuwe kennis, inzichten en meetgegevens naar praktische handelingsperspectieven voor waterschappen en beleidsmakers.

Waterforce is voor Anja een plek waar ze andere enthousiaste waterprofessionals kan ontmoeten, om verder te blijven kijken dan haar eigen niche. En natuurlijk om gezellig samen te zijn. Binnen het bestuur pakt ze diverse activiteiten op.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
coördinator Themagroep GEO-ICT

Peter Hoefsloot werkt voor Nederlandse Provincies en Waterschappen, en voor internationale organisaties zoals het World Food Program, FAO en GIZ.

Peter coördineert de GEO-ICT groep van Waterforce. De geo-informatici binnen Waterforce komen regelmatig bijeen en vervullen samen opdrachten.

avatar589 425b501fcd4a760ffef2f1f3c5bd826b

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
coördinator Themagroep Industriewater

Michiel Schöller is een all-round enthousiaste lead/senior industriewaterzuivering technoloog, met 35 jaar ervaring in duurzaam ontwerp en optimalisatie van proces- en afvalwaterzuiveringen en slibverwerking, bij een veelheid van bedrijven.

Rol bij WaterForce: Coördinator Themagroep Industriewater, met focus op zowel de 'schoon' als de 'vuil' water kant.

Go To Top