Oprichting Broodfonds NWW

Een Broodfonds is een groep personen, georganiseerd als ‘schenkkring’, die fungeert als alternatieve of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers en consultants. Het principe van een schenkkring is dat een lid bij langdurige ziekte een maandelijks bedrag geschonken krijgt van de overige leden.

Het Broodfonds NWW is opgericht voor en door leden van vereniging Nedworc, vereniging Waterforce en coöperatie WaterFocus.

Oprichtingsbijeenkomst

  • datum: dinsdag 24 juni 2014
  • tijd: 16:00 - 17:00 uur
  • locatie: Kargadoor, Utrecht
  • contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoe werkt een Broodfonds
Deelnemers leggen maandelijks geld in op een persoonlijke (geblokkeerde) rekening. De inleg varieert van 32,50 tot 100 euro per maand. De bijbehorende schenking bij langdurige ziekte is 500 tot 2.000 euro per maand; wachttijd bij ziekte is 1 maand, maximale schenkingsduur is 2 jaar. Tijdens een tijdelijk contract in loondienst is er de mogelijkheid om slapend lid te worden. In aanvulling kun je een AOV verzekering afsluiten die na 2 jaar uitbetaalt, met een premie die veel lager is dan de gangbare AOV premie. Een Broodfonds heeft 20 tot 50 deelnemers.

Broodfondsen worden opgericht volgens het beproefde concept van de BroodfondsMakers, zie www.broodfonds.nl

Go To Top