intervisieWe gaan in het najaar weer een aantal intervisie bijeenkomsten organiseren, om te leren met en van elkaar. Wil je meedoen? lees verder en meld je aan.

Intervisie voor WaterForce-leden

In vervolg op de intervisiegroepen van afgelopen jaren willen weer een aantal intervisiebijeenkomsten organiseren. Echter nu niet in een 'vaste' groep, maar 'naar behoefte'.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten in de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door oplossingen aan te dragen, maar door vragen te stellen, om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de groep deelnemers wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

professionaliteit

Leren met en van elkaar: Professionaliteit - ben ik wel goed bezig?

De eerste 'intervisie' bijeenkomst van dit seizoen is in de vorm van een benen-op-tafel middag waarin we nadenken over professionaliteit. Wat is 'professioneel werken' eigenlijk? Doet iedereen dat op dezelfde manier, wat kunnen we van elkaar leren? Een middag met Kees Blok en Peter Hoefsloot in de Kargadoor, Utrecht. Deelname is gratis voor WaterForce-leden. Na afloop gaan we samen eten (eten voor eigen rekening).

Details en aanmelden:
7 nov | Professionaliteit - ben ik wel goed bezig?

Go To Top