privacy verklaringVereniging WaterForce heeft een privacyverklaring opgesteld. Deze verklariing is hier te lezen.


In de privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Download

Go To Top