Integraal Projectmanagement (IPM) kent vijf rollen met daarbij horende werkprocessen: projectmanager, omgevingsmanager, contractmanager, manager projectbeheersing en technisch manager. Kennis van IPM werkprocessen, en het kunnen werken in de vijf bijbehorende rollen, wordt in de waterwereld steeds belangrijker.

Tijdens de Najaars ALV 2017 heeft Rienk Schaafsma de aanwezigen meegenomen in het thema druk, druk, druk. In een korte sessie kon iedereen 'even op adem komen' en inspiratie opdoen. Speciaal voor WaterForce-leden organiseerde Rienk een vervolg op vrijdag 16 maart 2018.

Bij complexere werken wordt in toenemende mate de verantwoordelijkheid van het ontwerp en de uitvoering in één hand gelegd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de spelregels van de UAV-GC. Deze Uniforme Administratieve Voorwaarden UAV-GC worden dan ook in toenemende mate gebruikt door opdrachtgevers.

De waterwereld is sterk aan het veranderen. Waterschappen, provincies en gemeenten zijn zich steeds meer aan het inrichten als regie-organisaties. Hierdoor gaan ze ook op een andere manier hun projecten managen en inkopen. 'Best Value' is daarbij een steeds vaker gebruikte wijze van aansturen en inkopen (prestatie-inkoop).

Waterforce startte 2018 met een Nieuwjaarsborrel op maandag 22 januari 2018 in de Utrechter (vlakbij Utrecht CS).

Er was veel gelegenheid om bij te praten, nieuwe leden te ontmoeten, en plannen en kansen voor 2018 te bespreken.

De Najaars ALV 2017 was op donderdag 16 november in Utrecht. Op het programma stond oa het jaarplan, de begroting voor 2018 en het kiezen van nieuwe bestuursleden. Ook de plannen voor het 1e lustrum werden gepresenteerd. Vooraf zijn er bijeenkomsten van de groepen ZON-DHZ en Regio Oost-Midden.

Go To Top