De waterwereld is sterk aan het veranderen. Waterschappen, provincies en gemeenten zijn zich steeds meer aan het inrichten als regie-organisaties. Hierdoor gaan ze ook op een andere manier hun projecten managen en inkopen. 'Best Value' is daarbij een steeds vaker gebruikte wijze van aansturen en inkopen (prestatie-inkoop).

Waterforce startte 2018 met een Nieuwjaarsborrel op maandag 22 januari 2018 in de Utrechter (vlakbij Utrecht CS).

Er was veel gelegenheid om bij te praten, nieuwe leden te ontmoeten, en plannen en kansen voor 2018 te bespreken.

De Najaars ALV 2017 was op donderdag 16 november in Utrecht. Op het programma stond oa het jaarplan, de begroting voor 2018 en het kiezen van nieuwe bestuursleden. Ook de plannen voor het 1e lustrum werden gepresenteerd. Vooraf zijn er bijeenkomsten van de groepen ZON-DHZ en Regio Oost-Midden.

DSS Water organiseerde opnieuw een informatiebijeenkomst en aansluitend een WASH in Emergency training - 2-4 november 2017 in Den Haag

meet je stadDe WaterForce Nazomerborrel 2017 werd gehouden in Amersfoort, in een oud fabriekscomplex aan de Eem. Een dynamische plek voor pioniers met veel creatieve initiatieven.

Go To Top