deltalearning cursus cmBinnen het integraal projectmanagement is de contractmanager verantwoordelijk voor de relatie met marktpartijen, met als belangrijke functie het aangaan van de juiste relaties, het sluiten van goede contracten en het vakkundig beheersen daarvan. Maar hoe pak je dat aan?

Hands-on workshop georganiseerd door het DSS water programma, voor water deskundigen die ingezet worden in noodhulp projecten in het buitenland.

Maandag 16 april 2018 hielden we de jaarlijkse voorjaarsvergadering, met als thema 'Internationaal ondernemen' en vooraf een bijeenkomst van regio groep Midden-Oost.

Een deel van de WaterForce-leden werkt in het buitenland, anderen werken in Nederland, of combineren beide werkvelden. Hoe doe je dat, in het buitenland projecten uitvoeren? Wat komt erbij kijken, hoe kom je aan opdrachten, en wat leer je ervan voor opdrachten in Nederland?

Integraal Projectmanagement (IPM) kent vijf rollen met daarbij horende werkprocessen: projectmanager, omgevingsmanager, contractmanager, manager projectbeheersing en technisch manager. Kennis van IPM werkprocessen, en het kunnen werken in de vijf bijbehorende rollen, wordt in de waterwereld steeds belangrijker.

Tijdens de Najaars ALV 2017 heeft Rienk Schaafsma de aanwezigen meegenomen in het thema druk, druk, druk. In een korte sessie kon iedereen 'even op adem komen' en inspiratie opdoen. Speciaal voor WaterForce-leden organiseerde Rienk een vervolg op vrijdag 16 maart 2018.

Bij complexere werken wordt in toenemende mate de verantwoordelijkheid van het ontwerp en de uitvoering in één hand gelegd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de spelregels van de UAV-GC. Deze Uniforme Administratieve Voorwaarden UAV-GC worden dan ook in toenemende mate gebruikt door opdrachtgevers.

Go To Top