Vereniging WaterForce

WaterForce is de vereniging van, voor en door zelfstandige professionals (zp-ers) in de watersector.

Ruim 80 zelfstandige waterprofessionals werken samen in de Vereniging WaterForce.
Ben jij ook waterprofessional, en wil je met collega zp-ers netwerken, samen ondernemen, kennis delen? Word ook lid en doe mee!

Strategie & beleid in waterbeheer

Rienk Schaafsma is als ervaren adviseur in diverse rollen betrokken bij actuele vraagstukken met water als centraal onderdeel van de omgeving, zoals opstellen van waterbeheerprogramma’s, aanpak klimaatopgave en bodemdaling, KRW/waterkwaliteit, vraagstukken in het veenweidegebied en land- en tuinbouw. Recent begeleidde hij de totstandkoming van waterbeheer- en KRW-programma’s van de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta, en deed de eindredactie daarvan. Momenteel werkt hij aan de Regionale Veenweiden Strategie Utrecht en de opzet van 'klimaatslim boeren' projecten. Naast adviseur is hij gediplomeerd coach.

Go To Top