Vereniging WaterForce

WaterForce is de vereniging van, voor en door zelfstandige professionals (zp-ers) in de watersector.

Ruim 80 zelfstandige waterprofessionals werken samen in de Vereniging WaterForce.
Ben jij ook waterprofessional, en wil je met collega zp-ers netwerken, samen ondernemen, kennis delen? Word ook lid en doe mee!

Schakel tussen model en advies, met samenhang in waterbeheer en ruimtelijke ordening

Eric van Dijk is zelfstandig adviseur waterhuishouding en hydrologie, en werkt voor waterschappen en gemeenten in zowel hoog als laag Nederland. Hij werkt regelmatig met SOBEK- en D-HYDRO-modellering en GIS-systemen, en methodieken uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en de watertoets.

De uitdaging: een integrale focus op samenhang in waterbeheer en ruimtelijke ordening, om waterveiligheid, wateroverlast, droogte, landbouw en natuur met elkaar in balans te brengen.

Go To Top