De Najaars ALV 2017 was op donderdag 16 november in Utrecht. Op het programma stond oa het jaarplan, de begroting voor 2018 en het kiezen van nieuwe bestuursleden. Ook de plannen voor het 1e lustrum werden gepresenteerd. Vooraf zijn er bijeenkomsten van de groepen ZON-DHZ en Regio Oost-Midden.

Tijdens de ALV zijn Astrid Meier, Johan van Mourik en Marijn Struik afgetreden als bestuurslid, met dank voor hun bijdrage aan de vereniging. Matty Nierop en Johan de Putter zijn benoemd als nieuwe bestuursleden. Zij vormen samen met Marc Balemans en Peter Paul Verbrugge het bestuur 2017-2018.

Thema: druk, druk, druk en wat doe jij dan als zp'er?

Programma

15:00 uur - Bijeenkomst van Themagroepen ZON-DHZ en Regio Midden en Oost
15:45 uur - Inloop ALV met koffie & thee
16:00 uur - Welkom en inhoudelijk deel: Jij en jouw bedrijf

 • Resultaten quickscan onder de leden - Ingrid Meuwissen
 • Druk, druk, druk. En wat doe jij dan? - een activiteit onder leiding van Rienk Schaafsma
 • Zeepkist: pitches van (nieuwe) leden WaterForce!
 • Wil jij kort iets vertellen of jezelf introduceren? Graag even vooraf per mail melden.

17.00 uur - Statutair gedeelte

 1. Opening, welkom door de voorzitter; Marc Balemans
 2. Verslag voorjaarsvergadering 2017
 3. Jaarplan 2018;
 4. Communicatie 2017 en 2018
 5. Lustrum 2018 - toelichting door Twan Tiebosch
 6. Begroting en contributie 2018 - Peter Paul Verbrugge, penningmeester
 7. Bestuursverkiezing
  Er zijn drie leden aftredend: Astrid Meier, Johan van Mourik en Marijn Struik.
  Twee nieuwe bestuursleden hebben zich kandidaat gesteld, en zijn tijdens de ALV benoemd: Matty Nierop en Johan de Putter.
 8. Rondvraag en afsluiting statutair deel

18.00 uur - Borrel en gezamenlijke maaltijd

Download: agenda ALV en Jaarplan 2018
Login voor: begroting 2018; verslag ALV mei 2017; deelnemerslijst ALV mei 2017

Najaars ALV 2017

 • datum: donderdag 16 november 2016
 • tijd: 16.00 – 18.00 uur; aansluitend borrel tot 19 uur
 • locatie: Social Impact Factory in Utrecht (boven Brasserie de Utrechter, Vredenbrug 40 in Utrecht)

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go To Top