logo nww broodfonds 2NWW Broodfonds deelnemersvergadering, online op maandagavond 19 februari 2024. Als lid van WaterForce kun je je aansluiten bij het NWW Broodfonds, de alternatieve AOV voorziening. Belangstelling? Lees verder voor meer informatie.

Deelnemersvergadering NWW Broodfonds
maandag 19 februari 2024 | 20:00 uur | online via Teams

Tijdens deze deelnemersvergadering:
- een update over de stand van zaken van ons Broodfonds
- 2 leden vertellen over hun werk
- bestuursmutaties: Jeroen Kessels wordt de nieuwe voorzitter als opvolger van Bert ten Brinke. Rikje van de Weerd zal tijdens de ALV in juni terugtreden als penningmeester. Een nieuwe penningmeester is dus welkom, evenals een of meer algemene bestuursleden.

Vooraankondiging: op 12 juni wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden met een excursie. Suggesties voor de excursie zijn welkom!

We hebben afgelopen jaar drie nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, en afscheid genomen van twee deelnemers. Met 40 deelnemers hebben we een solide basis, en ruimte voor enkele extra deelnemers. Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Contact Berend ten Brinke, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- - -
Over het NWW Broodfonds

Als lid van WaterForce kun je je aansluiten bij het NWW Broodfonds, de alternatieve AOV voorziening. Ons Broodfonds is opgericht in 2014 en heeft nu 40 deelnemers, een solide basis met ruimte voor enkele nieuwe deelnemers.

Wie als freelancer werkt, moet hoge kosten maken voor een arbeidsongeschiktheids verzekering (AOV). Veel freelancers zijn daarom niet AOV verzekerd. Als alternatief is er het 'Broodfonds', een solidariteits voorziening waarbij je als groep geld inlegt en beheert. Wordt een van de groepsleden (langdurig) ziek, dan ontvangt hij/zij een schenking uit het fonds, gedurende max. twee jaar. Daarbij volstaat een AOV verzekering die pas na twee jaar uitbetaalt, zodat de premie veel lager is.

 

Go To Top