2311 Kampina 1Voor de Najaars excursie en ALV waren we in Boxtel, met een prachtige en informatieve wandelexcursie in de Kampina. Aansluitend was er de ALV met een gezamenlijke maaltijd; de ALV kon ook online gevolgd worden. Het was weer een geslaagde dag! dinsdag 21 november 2023

NAJAARS ALV en EXCURSIE nabij Boxtel
dinsdag 21 nov 2023 | 14:00-20:00 | Boxtel

- - -
PROGRAMMA

14:00 | EXCURSIE: Wandeling met gids in de Kampina - beekdalen, vennen en natuurherstel-projecten

Boswachter Frans Kapteijns nam ons mee op wandelexcursie in de Kampina, een gebied aangewezen als Natte Natuurparel, met beekdalen, vennen en unieke hydrologische situatie. We bezochten oa het Banisveld, een natuurherstelproject waarmee een solide verbinding is gecreëerd tussen de Kampina en de Mortelen. Frank van Dien doet verslag:

"Op 21 november hebben we weer een Najaarsexcursie en ALV gehad en zoals gewoonlijk heeft het bestuur haar uiterste best gedaan om er een aantrekkelijk evenementje van te maken. We troffen elkaar op een parkeerplaats op het Banisveld, een hoekje van het Brabantse natuurgebied de Kampina, waar we werden opgewacht door de beroemde boswachter Frans Kapteijns. Onder zijn deskundige leiding (ik krijg wel eens de indruk dat ie iedere boom en overvliegende gans persoonlijk kent) kregen we het verhaal te horen over de ontwikkelingen van o.a. het riviertje de Beerze en alle omliggende waterstromen en hoe die in de loop van de laatste twintig jaar zijn heroverwogen en daarna vooral zijn heringericht, in samenwerking met waterschap de Dommel.

2311 Kampina 4

Het was een wat sombere dag, met af en toe heel licht gespetter en vooral grijze luchten, maar de temperatuur was best oké en de sfeer leidde er niets onder: zoals gewoonlijk werden er geanimeerd vragen gesteld over planten, dieren, grondlagen en waterstromingen, en Frans wist bij alle vragen wel een verhaal te vertellen en uitleg te geven. Bij de blauwgraslanden stonden we wat langer stil: hij verhaalde van discussies over oude eiken versus zeldzame biotopen, en zijn trots over de blauwgraslanden (en de zeldzame planten die je in dat afgesloten gebied kon tegenkomen) werd evident. 'Die zeldzame planten bloeien en groeien niet nu, maar vooral in mei en juni', aldus Frans, 'maar als iemand geïnteresseerd zou zijn om ze te zien, dan wil ik op dat moment wel met jullie achter dit hek…' En ja, voorbij dat hek leek het nu meer op een gevaarlijk moeras, waar je hooguit met een waadbroek iets verder kon komen. Maar ik registreerde wel veel interesse om deze uitnodiging te gaan verzilveren en zo kwam dit item, later op de dag, in de ALV weer terug.

We hadden niet heel veel tijd om te dralen en na 7 kwartier waren we weer terug bij de parkeerplaats. Daar verraste Frans ons en vooral onze voorzitter Ingrid met het overhandigen van een nieuw boek dat net was uitgegeven. Het betreft “De Natuurmakers” en gaat over tien jaar werken aan het Brabantse natuurnetwerk.

En toen werd het tijd voor het volgende deel van het programma: bij boerderij/restaurant het Dommeltje, aan de andere kant van Boxtel, was een ruimte gereserveerd voor ons om iets te drinken en de ALV te houden. Daar schoven nòg enkele leden aan, zowel in persoon als in ‘digitale vorm’ zodat we de vergadering met een 14-tal leden konden houden. En een unieke toevoeging: om de vergadering hybride te kunnen houden, had het bestuur, in samenwerking met ‘Waterhandjes’ een moderator georganiseerd, compleet met ‘uil’, een zuiltje dat geluid en beeld regelt voor hen die digitaal waren ingelogd.

De vergadering verliep zoals we gewend zijn: met een instelling als “goed, we racen effe door de agenda, om daarna gezellig verder te kletsen” – maar al spoedig zaten we 100% in de materie en ontstonden er levendige discussies, met veel inbreng: mooie, diverse standpunten en het bijpassende geanimeerde verloop van de vergadering. Daar ga ik nu niet verder op in, voor de details hebben we natuurlijk de notulen, ik wilde maar even de sfeer neerzetten, die is iedere keer ronduit fijn, kameraadschappelijk en geeft daarmee volgens mij de aanwezigen een goed gevoel over het besluit deze dag te kunnen wijden aan WaterForce.

Na de vergadering hadden we een buffet voor het hele gezelschap: lekker eten en drinken - en gingen de geanimeerde gesprekken nog een tijdje voort.

Een geslaagde dag!"

Frank bedankt voor het verslag en bestuur bedankt voor de organsatie! Hieronder staat nog de ALV agenda met de bijbehorende documenten. De ALV notulen volgen later.

2311 Kampina 1

2311 Kampina 3

2311 Kampina 2

- - -
16:00 | NAJAARS ALV en maaltijd - in Boxtel & online

Onze Najaars ALV hielden we vanaf 16:00 uur in Boxtel bij Boerderij ’t Dommeltje (Hoog Munsel 9a, 5283 VT Boxtel). De ALV kon ook online bijgewoond worden.

ALV agenda
- Opening, welkom
- Verslag Voorjaars ALV, april 2023
- Bestuurszaken: nieuwe bestuursleden, update van verenigingsstukken, benoeming steunleden
- Financiën: verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie, voorlopig financieel jaarverslag 2023, begroting 2024
- Activiteiten 2024: bestuursaccenten en agenda 2024
- Rondvraag en afsluiting

Download
- Verslag Voorjaars ALV, april 2023 (login)
- Financieel jaaroverzicht en begroting (login)

- - -
CONTACT

Imke Leenen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Go To Top