2020 drentsche aaDinsdagmiddag 24 november hielden we onze online Najaars ALV en Ledenmiddag 2020, met oa een presentatie door Erik Querner over de Hydrologie in het stroomgebied van de Drentsche Aa.

Najaars ALV en Ledenmiddag

dinsdag 24 nov 2020 | 15:00 - 17:00 uur | online via Zoom

Leden vertellen over hun werk

Studies in het stroomgebied van de Drentsche Aa - klimaat, drainage en beregening
We startten de bijeenkomst met een presentatie door Erik Querner over hydrologisch onderzoek in het stroomgebied van de Drentsche Aa, en de beste maatregelen voor Natura2000 bescherming en ontwikkeling.

Welke maatregelen ontzien Natura 2000 gebieden het best? In verschillende hydrologische studies over een periode van ca 5 jaar kwamen onder meer aan de orde: beekbodemverhoging, effecten autonome ontwikkelingen, klimaatverandering, mitigerende maatregelen en vaststellen van bufferzones rond het N2000 gebied in relatie tot beregening en buisdrainage. Dit jaar is onderzoek begonnen naar de droge jaren 2018 en 2019. Toegepast hydrologische model is SIMGRO (geactualiseerd oa met recente REGIS versie voor de ondergrond). Opdrachtgevers zijn Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s.
Download: Presentatie Drentsche Aa, door Erik Querner

Na de presentatie: vragen, discussie en ervaringen delen uit met vergelijkbare projecten elders.

Najaars ALV 2020

Om 16.00 uur uur startte het statutaire deel van de ALV, met oa een presentatie van het Jaarplan 2021. Download de uitgebreide agenda met daarin een aantal concrete voorstellen in het kader van 'Kennis en Kwaliteit'.

Matty Nierop heeft afscheid genomen als secretaris. Zij wordt opgevolgd door Imke Leenen. Johan de Putter is herkozen als voorzitter.

Download
Agenda ALV, november 2020 
Verslag Ledenvergadering, november 2020 (login) 
Jaarplan 2021 (login) 
Goedgekeurde Begroting 2021 (login)

Najaars ALV en Ledenmiddag

  • datum: dinsdag 24 november 2020
  • aanvang: 15.00 uur (inloggen vanaf 14.50 uur)
  • locatie: online via Zoom

Contact
Matty Nierop, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Go To Top