Zomerborrel 2019Geslaagde Najaars ALV en Themamiddag Klimaatadaptatie, met bijdragen van Erik van Grunsven, Eva Eigenhuijsen en Twan Tiebosch; donderdag 21 november 2019 in Amersfoort.

WaterForce Najaars ALV 2019 & Themamiddag Klimaatadaptatie

Bestuurs mutaties: Hein Bouwmeester wordt per 1-1-2020 de nieuwe penningmeester. Peter Paul blijft een nog bestuursperiode aan, en wordt algemeen bestuurslid met portefeuille strategie en ledenwerving.

Jaarplan: Johan en Peter Paul presenteerden een meerjarenvisie, als jaarplan voor meerdere jaren.

Presentaties Klimaatadaptatie

 • Klimaatadaptatie gemeente Cuijk - Erik van Grunsven
  Als gevolg van een toename van zware neerslag neemt het risico op wateroverlast toe. Hoe gaan de gemeenten hiermee om, en welke maatregelen nemen ze? Erik belichtte onder meer de aanpak van de gemeente Cuijk.
 • Actieplan Bodem en Water Flevoland - Eva Eigenhuijsen
  LTO, Provincie en Waterschap Zuiderzeeland werken aan 'Actieplan Bodem en Water'. Een gezonde bodem leidt tot efficiƫnter gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, dus tot een betere waterkwaliteit. Via Bodem kom je in gesprek met de agrarische sector. Eva praatte ons bij over het Actieplan, met enkele specifieke projecten, zoals Zicht op de Bodemstructuur, Grip op de Bodem en Groene draad van het klimaat.
 • Kwartiermaker Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) Zuid NL - Twan Tiebosch
  Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie geeft richting aan een regionaal proces van samenwerken voor klimaatstresstesten, risicodialogen en adaptatie strategie. Twan werkt nu ruim een jaar als kwartiermaker Klimaatadaptatie Zuid Nederland. Hij vertelde over het programma en de nog te nemen stappen (en de kansen voor zelfstandigen).

ABW EEDPRA ZuidNL TT

WaterForce Najaars ALV 2019 & Themamiddag Klimaatadaptatie

 • datum: donderdag 21 november 2019
 • tijd: 15:00 - 19:00 uur, met gezamenlijke maaltijd
 • locatie: Het Lokaal, Oliemolenhof 90 in Amersfoort (15 min lopen vanaf station Amersfoort)

Contact
Matty Nierop, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PROGRAMMA

15:00 | Inloop met koffie en thee

15:30 | Thema Klimaatadaptatie, leden vertellen over hun werk:

 • Gemeenten anticiperen op klimaatontwikkeling - door Erik van Grunsven
 • Actieplan Bodem en Water Flevoland - door Eva Eigenhuijsen
 • Ruimtelijke Adaptatie Zuid Nederland - door Twan Tiebosch
 • Discussie

17:15 | Najaars ALV 2019

18:15 | Netwerkborrel en maaltijd

 

 

Go To Top