logo nww broodfondsHet NWW-Broodfonds organiseerde de tweede ledenbijeenkomst van dit jaar op dinsdag 2 juli 2019 in de Werfkelder van de Kargadoor in Utrecht. Er zijn nu 35 deelnemers. Halen we de groei naar 40 leden per 31 december 2019?

Als solidariteitsvereniging is het goed elkaar regelmatig te ontmoeten. Het Broodfonds bestuur organiseert daarom ca tweemaal per jaar een (netwerk)bijeenkomst met informatie en een of meer presentaties. Ook belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Voor informatie over het broodfonds zie NWW Broodfonds

Het programma startte om 15.00 uur. Na afloop zijn we gezamenlijk gaan eten (op eigen kosten) met daarna een interessante presentatie door de Ruimtescheppers.

Contact en informatie
Secretaris Aiso Vos, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agenda NWW-Broodfonds ledenvergadering
dinsdag 2 juli 2019 | 15:00-17:00 | Werfkelder Kargadoor, Utrecht

 • Opening en vaststelling agenda
 • Notulen ALV 24 januari 2019
 • Inleiding van twee deelnemers over hun werkzaamheden
 • Wijziging Bestuur
  • Katrien van ’t Hooft neemt afscheid als voorzitter en als lid van het bestuur
  • Het bestuur stelt voor om Bert ten Brinke, nu bestuurslid, te benoemen tot voorzitter
  • Verkiezing twee nieuwe bestuursleden
 • Afscheid Katrien van ’t Hooft en Siebe Bosch (afgelopen januari afgetreden als penningmeester)
 • Stand van zaken (per 1 juni 2019):
  • Aantal deelnemers: 35 nu/36 per 1 juli
  • Aantal kandidaten: 1 nu/0 per 1 juli
  • Maandelijkse inleg: € 2.700,00
  • Totale buffer: € 66.633,00
  • Halen we de groei naar 40 leden per 31 december 2019?
 • Afspraken volgende ALV
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Go To Top