beekherstelTweedaagse cursus door de Erfgoedacademie. Hoe kun je historische veranderingen in het landschap meenemen bij beekherstelprojecten?

Verdrogingsbestrijding, waterberging en natuurherstel zijn belangrijke ruimtelijke opgaven waar de waterschappen al geruime tijd aan werken. Bij het zoeken naar oplossingen voor deze opgaven is het maken van hydrologische en ecologische analyse een belangrijke eerste stap. Nieuw is om bij deze analyses ook rekening te houden met de historische veranderingen in het landschap.

Historische veranderingen in het landschap

Op woensdag 13 en 27 maart 209 organiseerde de Erfgoedacademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een tweedaagse cursus, waarin medewerkers van waterschappen, gemeentes, provincies en adviesbureaus met behulp van het Handboek 'Beken en Erfgoed' leren om kennis en kwaliteiten van het landschap in te zetten bij beekherstelprojecten.

Het zichtbaar maken van veranderingen die het landschap in het verleden heeft ondergaan, vergroot het begrip van het watersysteem en helpt in het gesprek over de omgevingskwaliteit van een gebied.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Voor vragen kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Johan de Putter (06-47197610, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of met Arne Haytsma, Adviseur Landschap RCE (033-4217622, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Cursus Water, beekherstel en erfgoed

  • datum: 13 en 27 maart 2019
  • tijd: 9:30 - 16:30 uur
  • locatie: RCE in Amersfoort
  • kosten: 495 euro incl. het handboek

Informatie
Erfgoedacademie | Cursus Water, beekherstel en erfgoed

 

Go To Top