rivierenland in verbindingDonderdag 15 november ontmoetten we elkaar bij 'Rivierenland in verbinding' voor een themamiddag Circulaire landbouw en klimaat. Met excursie, de najaars ALV en een gezamenlijke maaltijd.

Circulaire landbouw en klimaat
We waren te gast bij 'Rivierenlanders in verbinding', een burgerinitiatief dat werkt aan een duurzaam Rivierenland, zie www.rivierenlandinverbinding.nl.

Maarten Verkerk verzorgde ism Jeroen Kessels en Ronald Hemel een interactieve sessie rondom het thema klimaatadaptatie.

We startten de middag met een excursie op een biologische boerderij, en sloten af met borrel en netwerken. Daar tussen in de ledenvergadering waarin we de plannen voor 2019 bespreken, de contributie vaststellen en een nieuwe voorzitter kiezen.

Verslag ledenvergadering

  • Marc Balemans heeft afscheid genomen van het bestuur, en werd door Johan de Putter bedankt voor zijn grote inzet als voorzitter van de vereniging.
  • Guido Ritskes en Frank van Dien zijn benoemd als nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur bepaalt later de taakverdeling.
  • Jaarplan 2019: De ledenvergadering kiest voor 2019 voor scenario Middenweg. We leggen van te voren niet vast welke activiteiten we uitvoeren. Leden bepalen de uitvoering door op te staan en een idee uit te voeren. Dat hoeven ook niet alleen de onderwerpen te zijn die in het jaarplan staan. Je kunt via de leden-mailinglijst eenvoudig polsen of er animo is. Ook nieuwe leden worden uitgenodigd om hun idee├źn in te brengen, er kan veel.
  • Contributie 2019 blijft ongewijzigd 100 euro, zoals voorgesteld in de begroting.
  • Lees verder Verslag ledenvergadering, nov 2018

Programma 15 november 2018

13:30     Bezoek Ecoboer Matthijs in Ingen
    Verplaatsen naar 'Rivierenlanders in verbinding' in Tiel
15:00   Circulaire landbouw en klimaat
- lezingen en interactieve sessie door Maarten Verkerk, Jeroen Kessels en Ronald Hemel
16:15   ALV Ledenvergadering
- met plannen voor 2019, vaststelling contributie en verkiezing nieuwe voorzitter
17:30   Borrel en biologische maaltijd

Praktisch
- Adres Ecoboer Matthijs: Verhuizensestraat 10, 4031 KS Ingen
- Adres 'Rivierenlanders in verbinding': Bedrijfsverzamel gebouw aan de Gasthuislingelaan 33, 4002 AG Tiel
- Kosten voor de maaltijd zijn 20 euro, ter plaatse contant te voldoen.
- Contact: Marc Balemans, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Go To Top